თხევადი გაზის ფასწარმოქმნის კალკულატორი

ონლაინ კალკულატორის საშუალებით , შესაძლებელია დეტალური ფასწარმოქმნის ნახვა, რისგან შედგება გაზის ფასი, რა ახდენს გავლენას გაზის ფასის ცვლილებაზე და სხვ.

ვრცლად: ➡

პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი არ აკმაყოფილებს ევროკავშირის დირექტივას

 საქართველოს პარლამენტის  მიერ მიღებული კანონი (1182-IIს და N6343-IIს) არ აკმაყოფილებს ევროკავშირის დირექტივის (2003/96/EC) „ენერგო პროდუქტების დაბეგვრის შესახებ“ არცერთ მოთხოვნას, რომლის

ვრცლად: ➡

რატომ თხევადი გაზი?

ეკო მეგობრული

LPG თხევად გაზზე მომუშავე ავტომობილი ნაკლებ მავნე ზემოქმედებას ახდენს გარემოზე განსხვავებით ბენზინის და დიზელის საწვავისგან, რომელთა მავნე გამონაბოლქვი აზიანებს გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობას.

უსაფრთხო

თხევადი გაზი უსაფრთხო ალტერნატიული საწვავია, არ არის ტოქსიკური და არ იწვევს კოროზიას. უსაფრთხოა ავტომობილის გაზით გამართვის პროცესი და არ განსხვავდება ტრადიციული ბენზინის ან დიზელის საწვავით გამართვის პროცესისგან.

მოსახერხებელი

საავტომობილო თხევადი გაზს აქვს დაბალი ფასი, ნაკლები მავნე გამონაბოლქვი, მარტივია მანქანის გამართვის პროცესი და აქვს მაღალი გარბენის მარაგი.

ხელმისაწვდომი

თხევად გაზზე მომუშავე ავტომობილებს აწარმოებს 10 დან 7 მსოფლიოს ყველაზე მსხვილი ავტო წარმოებელი კომპანია.

განვითარებადი

LPG - თხევადი გაზი არის ყველაზე ფართოდ გამოყენებადი ალტერნატიული საწვავი მსოფლიოში, რომლის აქტიურად გამოყენების წახალისებას უწყობენ ხელს განვითარებული ქვეყნები.

მომავლის საწვავი

ავტო გაზი, ელექტრო ჰიბრიდულ ტექნოლოგიასთან ერთად, განიხილება როგორც ტრადიციული მავნე საწვავის ჩანაცვლების მთავარ ალტერნატივად.