თხევადი გაზის ასოციაციის საქმიანობის სფერო და მიზნები

  • თხევადი გაზის სფეროში ბიზნესის ხელშეწყობა;
  • დარგის სფეროში შემავალი სუბიექტების კოორდინაცია;
  • ურთიერთობა ადმინისტრაციულ ორგანოებთან;
  • საკანონმდებლო რეგულაციების (საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტების) დამუშავების ხელშეწყობა;
  • დარგის წარმომადგენლების ინფორმირება მიმდინარე და სამომავლო საკანონმდებლო რეგულაციებთან დაკავშირებით;
  • ტრენინგების ორგანიზება;
თხევადი გაზის ასოციაცია